BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
IČO: 28139283
DIČ: CZ28139283
ADRESA: Husovo náměstí 70/2, Sezimovo Ústí, 391 01
TEL: +420 774 325 325
EMAIL: barton@bartondm.cz

O nás

Naše firma realizuje zemní práce, autodopravu ve stavebnictví, kompletní provádění dopravních, vodohospodářských a inženýrských staveb v Jihočeském kraji. Dále se zabývá pokládkou zpevněných krajnic finišerem.

Naše nabídka

Mechanizace

Automobilová doprava

Stavební stroje

Ceník

Kontakt

BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
IČO: 28139283
DIČ: CZ28139283
ADRESA: Husovo náměstí 70/2, Sezimovo Ústí, 391 01


František Bartoň - jednatel

TEL: +420 774 325 325
EMAIL: barton@bartondm.cz


Josef Fučík - dispečer

TEL: +420 724 707 057
EMAIL: fucik@bartondm.cz


Ing. Jan Poduška - příprava staveb

TEL: +420 723 846 081
EMAIL: poduska@bartondm.cz


Daniel Hubáček - stavbyvedoucí

TEL: +420 602 546 825
EMAIL: hubacek@bartondm.cz


Lukáš Čermák - stavbyvedoucí

TEL: +420 602 132 758
EMAIL: cermak@bartondm.cz

Energetické úspory v provozu společnosti BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014991:

„Energetické úspory v provozu společnosti BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v provozu společnosti BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o. a to při obsluze recyklační a stavební deponie. Předmětem projektu je výměna stávajícího kolového rypadla za energeticky efektivnější rypadlo pásové s analogickým výkonem, ale výrazně nižší spotřebou.

Projekt řeší problém současné vysoké spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeby ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech), které se postupně zvyšují a prodražují celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Stávající rypadlo není v současnosti zcela vhodné jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že původní určení tohoto stroje je spíše pro přímé stavební práce a úpravy než pro manipulaci s náklady v malém prostoru, a tak je jeho efektivita v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a zlepšení manipulačních vlastností a díky úspornějšímu motoru k znatelně efektivnějšímu využití energie.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.